Adverteren

Het marketing en medialandschap is volop in beweging en verschuift meer van offli- ne naar online. In deze digitale wereld wordt online adverteren steeds vaker als enige ingezet door ondernemers. Maar is dat wel zo verstandig? Ondanks de veelgehoorde opmerking dat printadvertenties ouderwets zijn, blijft de vraag naar gedrukte me-
dia nog groot en zijn er genoeg redenen om als ondernemer wel te kiezen voor een printadvertentie of deze toe te voegen aan de mediacampagne.
Een van de grootste voordelen van printadvertenties is dat mensen bewust de keuze maken om de krant te gaan lezen. Ze nemen ook echt de tijd om een krant te lezen op een moment dat het hen uitkomt en ze zijn op dat moment ook geïnteresseerd in in- formatie. Er is meer focus bij de lezer en minder risico op onderbreking en afleiding door bijvoorbeeld pop-up advertenties, e-mails en andere meldingen.
Mensen lezen teksten op een beeldscherm vaak sneller dan op papier en doen dit vaak in de ‘scanmodus’. Lezen op papier gaat aandachtiger en de lezer onthoudt en begrijpt de inhoud daardoor beter.
Veel mensen vinden het prettiger om datgene wat ze lezen, ook daadwerkelijk in handen te hebben. Het moet tastbaar zijn. Daarnaast is het voordeel van een tastbaar product, dat mensen het er sneller nog een keer bijpakken en het nogmaals lezen. Hoe heet die ene nieuwe kapper ook alweer bij u in het dorp die een aantrekkelijke kennismakingsactie had? Makkelijk even op te zoeken in de krant die nog op tafel ligt.

Meest voorkomende adverteer posities en advertentieformaten

Adverteren in de krant kan op verschillende posities. Je kan adverteren in verschillende gedeelten van de krant. Deze ge- deelten worden katernen genoemd. Het eerste katern is het meest gewild. Uit onderzoek blijkt dat de rechterpagina van de krant beter gelezen wordt, daarom gaat hier ook vaak de voorkeur naar uit.

Daarnaast is de voor- en achterpagina heel populair. Op de achterpagina is het mogelijk om op de hele pagina te adverte- ren. Dit is heel effectief, omdat de krant vaak onderste boven op tafel ligt en de advertentie dus heel goed zichtbaar is.

Formaten advertenties print

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken, Laat het ons dan weten via de onderstaande contact link of live chat.